Tagi

, , ,

wiktoria

W opisanej wcześniej genealogii Sosnowskich z Krasnopola wymienia się żonę Antoniego Sosnowskiego – Wiktoryę z Rynkiewiczów (patrz: foto obok) poślubioną w 1911 roku w USA. Kim była Wiktorya?

Jej korzenie rodowe sięgają protoplasty rodu Szymona Rynkiewicza (1740- 1820) i Agnieszki Kiemskiej ze Żłobina parafii Krasnopol. Pochodziła z linii rodowej syna Szymona – Wincentego Rynkiewicza i Katarzyny Szeszko. Wincenty był szóstym dzieckiem i szóstym synem. Urodził się 31 stycznia 1784 roku w Żłobinie, ochrzcił go ks. Teofil Wróblewski – pierwszy proboszcz parafii Krasnopol.

Mając 28 lat Wincenty Rynkiewicz wziął za żonę Katarzynę Szeszko, pannę mającą lat 18, urodzoną w parafii wigierskiej (wcześniej Magdalenowo) a zamieszkałą z rodzicami we wsi Jeglinówek parafii krasnopolskiej. Ślub odbył się 22 listopada 1812 roku w Krasnopolu. Małżonkowie po ślubie zamieszkali w Jeglinówku i tam urodziło się sześcioro dzieci: Piotr Łukasz, Sylwester, Wiktorya Rozalia, Anna, Ewa i Magdalena Katarzyna. Tylko dwoje z nich, Piotr Łukasz i Anna, założyli własne rodziny. Sylwester zmarł mając 4 lata, Ewa 2 lata, Wiktorya Rozalia mając 40 lat i Magdalena Katarzyna – 33 lata. Dwie ostatnie pozostały niezamężne i zmarły w tym samym roku. W trzy lata po urodzeniu najmłodszego dziecka, zmarła Katarzyna Rynkiewicz z Szeszków. Osierociła czworo małoletnich dzieci. Miała wówczas 34 lata.

Owdowiały Wincenty podobno wkrótce zawarł kolejne małżeństwo, z nieznaną z nazwiska Małgorzatą. Nie ma w krasnopolskich metrykach ich aktu ślubu a także w akcie zgonu Małgorzaty nie odnotowano nazwiska rodowego. Nie ma również narodzin dzieci z tegoż małżeństwa. Prawdopodobnie Wincenty i Małgorzata wychowywali dzieci z pierwszego małżeństwa. Wincenty Rynkiewicz żył 67 lat, był gospodarzem, jego żona Małgorzata, jak podano w metryce zgonu, miała lat 80, zmarła jako wdowa wyrobnica. Oboje zmarli w 1851 roku. Jeszcze za życia Wincentego i Małgorzaty Rynkiewiczów, ich dzieci Anna i Piotr Łukasz założyli rodziny. Osiemnastoletnią Annę poślubił Józef Ślimkowski z Jeglówka. Piotr mając 29 lat zawarł związek małżeński z 21. letnią Urszulą Wiktoryą Borkowską urodzoną w Czarnej Buchcie, wsi położonej w pobliżu Jeglówka, a zamieszkałą w Żubronajciu. Zaślubiny odbyły się w Krasnopolu. Małżonkowie przez cały czas mieszkali w Jeglówku. Doczekali tam licznego potomstwa tj. dziewięciorga dzieci: czterech córek i pięciu synów. Rodzina liczna, ale niewiele wiemy o losach wszystkich dzieci. W księgach metrykalnych powstała luka wskutek sytuacji po powstaniu styczniowym i represji carskich. Zachowane metryki poświadczają jedynie, że troje dzieci małżonków Piotra Rynkiewicza i Urszuli Borkowskiej pozostało w parafii Krasnopol. Syn Antoni ożenił się z Benedyktą Lipiec z Jeglówka i tam pozostali na gospodarstwie aż do swojej śmierci, drugi syn Mikołaj ożenił się Julią Karłowicz z pobliskiego Gremzdela i również pozostał w Jeglówku a córka Anna wyszła za mąż za Feliksa Karłowicza, brata rodzonego Julii Karłowicz, do Gremzdela. W Jeglówku pozostali, Antoni Rynkiewicz z małżonką Benedyktą z Lipców i Mikołaj z Julią Karłowicz, obaj byli gospodarzami, mieli liczne rodziny. Z małżeństwa Antoniego i Benedykty Lipiec urodziło się dziesięcioro dzieci; sześć córek i czterech synów, z których trzech zmarło bardzo wcześnie. Natomiast z sześciu córek tylko najstarsza Teofila wyszła za mąż, za Dominika Zaniewskiego z Jeziorek Małych. Syn Antoni ożenił się z Honoratą Bałutą ze wsi Boksze Nowe w parafii kaletnickiej i pozostał w Jeglówku aż do śmierci w 1971 roku. Córki Antoniego i Benedykty Lipiec, Stefania i Apolonia zmarły a o Kazimierze, Adeli i Józefie nic nie wiadomo. Mogły wyemigrować do Ameryki ale jak na razie nie udało się tego przypuszczenia potwierdzić.
Mikołaj Rynkiewicz i Julia Karłowicz mieszkali w Jeglówku, urodziło się im sześcioro dzieci.

rynk_wiktoria_1887

Najstarszym dzieckiem tej pary była Wiktorya, tytułowa bohaterka tego tekstu, która jako młoda dziewczyna ruszyła w wir wielkiej emigracji do USA. Z rodzeństwa Wiktorii wieku dorosłego dożyło dwoje z rodzeństwa, siostra Maryanna Pawlina i brat Ludwik, któremu przy chrzcie zmieniono nazwisko na Renkiewicz. Jak na razie nie odkryły się karty ich historii, mamy nadzieję że z czasem tak się stanie.

sosnowski_antoni_ur1881

Wiktorię Rynkiewicz, polską emigrantkę z Jeglówka poślubił w 1911 roku również polski emigrant Antoni Sosnowski z Krasnopola (jego metryka urodzenia powyżej). Małżonkowie doczekali czworga dzieci. Oboje zmarli w USA. Do dnia dzisiejszego żyją w USA ich potomkowie, między innymi wcześniej wspomniana przez Andrzeja Szczudło Karalee Jackman. Jej matka Joan Dorothy Flinders odwiedziła kraj swoich przodków, rodzinę swego dziadka Antoniego Sosnowskiego w Krasnopolu. Podróż i spotkanie opisała w książce pt. „The Life Story of Joan Dorothy Flinders” wydanej w 2013 roku. Niestety nie wspomniała o swojej babce Wiktorii z Rynkiewiczów. Być może w czasie pisania nie miała wiedzy genealogicznej o Rynkiewiczach z Jeglówka.
W opisanej historii Rynkiewiczów z Jeglówka przemiennie używa się nazwy Jeglinówek i Jeglówek. Prawdopodobnie dotyczy to jednej i tej samej wsi, wcześniej zwanej Jeglinówkiem a później Jeglówkiem.

targeo_krasnopol

Linia rodowa Wiktorii Rynkiewicz

Szymon Rynkiewicz (1740-1820) + Agnieszka Kiemska ->> Wincenty Rynkiewicz (1784-1851) + Katarzyna Szeszko (1794-1828) ->> Piotr Łukasz Rynkiewicz (1813-1890) + Urszula Wiktorya Borkowska (1821-1890) ->> Mikołaj Rynkiewicz (1859- 1920) + Julia Karłowicz (1859-1945) ->> Wiktorya Rynkiewicz (1887- 1973) + Antoni Sosnowski ( 1881- 1959) ->> Julia Helen Sosnowski (1917-1992) + James Henry Robertson (1916-1986) ->> Joan Dorothy Robertson + Nell J. Flinders.

Na podstawie dostępnych metryk  opracowała:

Lucyna Panasewicz z Rydzewskich z Krasnopola