Tagi

, ,

Kilka miesięcy temu dokonałem ważnego dla rodziny Buchowskich z Sejneńszczyzny, których genealogię opracowuję, odkrycia metryki urodzenia Marianny córki Antoniego i Krystyny z Pawłowskich z 1809 roku. Było to o tyle ważne, że dotychczas nikt nie wiedział, że pierwszy na Ziemi Sejneńskiej Buchowski miał córkę. Wiadomo było jedynie o jego trzech synach; Michale, Dominiku i Franciszku. Bardzo ważne było też opisanie w tej metryce okoliczności dotyczących rodziny nowo narodzonej Marianny. Wynikało z niej, że Antoni Buchowski (chociaż w rzeczonej metryce zapisany jako Puchowski) już w czasach napoleońskich mieszkał kątem u gospodarza Gausy w Radziuciach.

Metryka Marianny

Nowe światło na dalsze losy tej rodziny rzuca moje kolejne odkrycie – przypadkowo znaleziona metryka ślubu Marianny (tu kolejny błąd prowadzącego metryki parafialne – winno być Buchowska a nie Bukowska) z roku 1832, zawartego w Sejnach z Wawrzyńcem Urbanowiczem, kawalerem lat 19 we wsi Okmiany parafii berżnickiej urodzonym i tam przy rodzicach zamieszkałym. Wynika z niej potwierdzenie faktu urodzenia w Radziuciach ale i informacja, że aktualnie rodzina Antoniego i Krystyny Buchowskich mieszka we wsi Gawiniańce, która stanie się wsią rodową na dalsze prawie 200 lat. Wygląda więc na to, że do listy nazwisk w kręgu mojego zainteresowania należy dopisać znane mi skądinąd nazwisko Urbanowicz i pod nim doszukiwać się kolejnych krewniaków po Antonim Buchowskim ze wsi Gudynie. Co do nieznanej mi dotąd wsi Okmiany, warto dodać, że wieś ta, podobnie jak jezioro o tej samej nazwie aktualnie leży na terenie Litwy, tuż za granicą, i nosi nazwę Akmeniai. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wymienia tę miejscowość jako należącą do gminy Hołny Wolmera, parafii berżnickiej, powiatu sejneńskiego, oddaloną od Sejn o 13 wiorst. W 53 domach mieszkało tam 381 mieszkańców. W roku 1827, czyli 5 lat przed ślubem mieszkańca Okmian Wawrzyńca Urbanowicza z Marianną Buchowską z Gawieniańc doliczono się już tylko 37 domów i 292 mieszkańców.

Jakie były dalsze losy małżeństwa Wawrzyńca i Marianny Urbanowiczów z Okmian, nie wiemy, ale w kwestii genealogii Buchowskich z Sejneńszczyzny nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.

Andrzej Szczudło