Tagi

Ród Buchowskich należy do najstarszych rodów szlacheckich w Polsce. Wywodzi się z ziemi przemyskiej. Znajdowały się tam dobra rodowe, na które składało się kilkanaście dużych majątków. Buchowscy pieczętowali się bardzo rzadko spotykanym ówcześnie herbem – Sas.

Pierwsze informacje o rodzie pochodzą z końca XIV wieku. Wówczas to właścicielem dóbr Rybotycze był Stanko Buchowski. Jego najstarszym synem był Iwan, który w roku 1443 odziedziczył po ojcu Buchowice, Uhelniki i Tuchołkowice. Dwa lata później, w dniu ślubu dobra te zapisał swojej żonie Annie. Miał z nią trzy córki – Fedkę, Duchnę i Maszkę oraz pięciu synów – Hryćka, Dymitra, Bohdana, Iwaszka i Andrzeja. Zapisano ich w aktach ziemskich w 1460 roku.

Wiele pokoleń tej rodziny zamieszkiwało tereny południowej Polski, aż do czasu kiedy Żegota Buchowski zamieszkał w Wielkopolsce. W wieku XIX Buchowscy figurują tu jako właściciele dóbr Pomarzanki z parterowym dworem. Na przełomie wieków XIX i XX włości należą do Kajetana Buchowskiego, w okresie międzywojennym do Cecylii Buchowskiej. W 1926 roku majątek liczył 465 hektarów.